Nikotin

Alla tobaksprodukter innehåller nikotin, så även cigarrer. Olika cigarrer kan dock innehålla olika mycket nikotin. Detta har att göra med hur tillverkningen har gått till. Generellt kan man säga att ju längre bladen fermenteras desto mindre nikotin blir kvar i bladen.

I cigarrvärlden så pratar man om "styrka" när man benämner nikotinhalten, detta är alltså inte att förväxla med styrkan i smakerna som istället brukar kallas för kraft eller kropp.

Ibland nämns styrkan i våra produktbeskrivningar, oftast då den är utmärkande på ena eller andra hållet. Vanligast är dock att styrkan inte kommenteras och detta är helt enkelt för att vi alla påverkas olika av nikotin. Vissa blir väldigt lätt påverkade medan andra knappt kan ta upp ämnet över huvud taget. Så det är svårt att säga huruvida en cigarr har en stark eller svag styrka. Det bästa sättet är, som vanligt, helt enkelt att prova sig fram och hitta sina favoriter.

Nikotinhalten är generellt lägre per puff/bloss på cigarrer än cigaretter. Exponeringstiden är dock längre på cigarrer, du får alltså i dig mindre nikotin per puff men röker under en längre stund. 

Observera att nikotin i cigarrer inte tas upp på samma sätt som hos cigaretter. Man tar ALDRIG halsbloss med cigarrer, dels är de inte konstruerade för det och smakerna blir bara sämre om man tar halsbloss och dels så tas nikotinet ändå upp av hinnorna i munnen. Cigaretters rök är surare och måste dras ner i lungorna för att nikotinet ska tas upp, därför är cigaretter behandlade med en massa kemikalier för att röken lättare ska kunna dras ner i lungorna. Cigarrer, å andra sidan, innehåller inga tillsatser utan är endast tobak.

Gav detta svar på din fråga? Tack för återkopplingen! Det gick inte att skicka in din återkoppling, vänligen försök senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss