Tunneling / Tunneleffekt /Hålbrand

Tunneleffekten är en oönskad effekt som innebär att täckbladet inte brinner lika bra som inlagan på cigarren. Detta betyder alltså att glöden skapar en tunnel i cigarren då den alltså brinner i mitten men inte på utsidan. Detta får konsekvenser för smakerna då en cigarr givetvis är komponerad baserat på att du har en jämn och fin glödlinje.

Ofta beror tunneleffekten på att cigarren har förvarats för fuktigt. Då täckbladet ligger ytterst och är tunnt så är det först med att ta upp fukt från omgivningen. Mer fuktighet betyder att det glöder långsammare eller inte alls. Medan den mer skyddade inlagan är torrare och därför fortsätter glöda fint. Ta en titt i din humidor och kontrollera att fuktighetsnivån inte är för hög. Hittar du inget fel här så kan det vara så att du har en hög fuktighetsnivå i luften där du befinner dig, lite större cigarrer, som tar en stund att röka, kan då hinna ta upp fukt från luften och återigen är det täckbladet som är först ut med att ta upp fukten. Så du kan alltså råka ut för tunneleffekten långt efter att du tänt din cigarr.

Gav detta svar på din fråga? Tack för återkopplingen! Det gick inte att skicka in din återkoppling, vänligen försök senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss