Spruckna cigarrer

Att cigarrer har mindre sprickor är tyvärr ingen ovanlighet och är svårt att helt komma ifrån. En mindre spricka får därför ses som en normal avvikelse, dock kan det bero lite på vart den sitter. Sprickor uppstår oftast vid cigarrens fot (där man tänder) då detta är ett extra känsligt område. Spricker här utgör ingen påverkan på cigarrens konstruktion då denna del brinner av kort efter att man tänt den. Mindre sprickor vid cigarrens huvud är också vanligt och denna del snoppas (klipps) av före rökning och utgör heller ingen risk för konstruktionen. Dessa två fall får därför anses vara normala avvikelser. Om det finns sprickor längs med cigarren så kan detta vara ett problem. Det beror på om sprickan gått igenom ombladet, alltså bladet under det översta bladet (täckbladet), om sprickan är så pass djup så ska du kontakta kundtjänst för att få ett nytt exemplar. Detta då draget i cigarren ändras och blir dåligt, cigarren kommer troligen inte glöda rakt och det kommer inte bli en njutbar upplevelse.

Sprickor uppstår oftast genom snabba skiftningar i luftfuktighet och/eller temperatur. Bladen i cigarren kan expanderar snabbt vilket skapar sprickor om bladen inte hinner anpassa sig. Cigarrspecialisten lagrar cigarrerna under noga kontrollerade former gällande både fuktighet och temperatur, skulle vi mot förmodan hitta någon sprucken cigarr när vi packar så skickar vi givetvis inte med den utan tar en annan. Cigarrer som levereras i förpackning kan vi dock inte besiktiga då vi inte vill bryta förpackningen. Det kan dock hända saker längs med vägen från oss till kund. Vi försöker alltid packa cigarrerna så bra som möjligt, dock finns alltid en gräns för hur mycket du kan packa in cigarrerna innan kostnaden äter upp all marginal. Vi kan inte skicka cigarrerna i lådor av metall... Vi har mindre än 1 på 2000 order (mindre än en promille) som har transportskador, och då har det oftast varit exempelvis en truck som kört på paketet.

Det kan givetvis finnas andra situationer med spruckna cigarrer än de vi nämnt här. Kontakta i så fall kundtjänst och skicka gärna med bild/er så gör vi en bedömning, vi ser alltid till så att våra kunder blir nöjda :).

Generellt i korthet:

  • Mindre sprickor vid cigarrens huvud eller fot anses normalt.
  • Sprickor som ej går igenom täckbladet (det yttersta bladet) påverkar normalt inte cigarrens konstruktion om det inte är riktigt stora sprickor.
  • Sprickor som gått igenom täckbladet och ombladet (de yttersta två bladen) och som finns vid mitten av cigarren eller längre in från huvud eller fot anses ej normalt. Kontakta kundtjänst för retur och ny cigarr.
Gav detta svar på din fråga? Tack för återkopplingen! Det gick inte att skicka in din återkoppling, vänligen försök senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss