International shipping

As of today we do not offer shipping outside of Sweden. This is due to all the rules and regulations regarding tobacco. Best option would be to have a Swedish friend order for you so he/she can send you the products.

Gav detta svar på din fråga? Tack för återkopplingen! Det gick inte att skicka in din återkoppling, vänligen försök senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss